Egységes találkozó művész. EGY FESZTIVÁL SZÜLETÉSE III. | Madách Nemzetközi Színházi Talákozó


egységes találkozó művész flörtöl whatsapp

Hangsúlyos szerepet kap a kompetencia alapú fejlesztés, mely lehetőséget biztosít: a képességfajták képességszintek szerinti fejlesztésére; a gyermekek neveltségi szintjét és fejlettségét figyelembevevő differenciált fejlesztésre; az óvoda-iskola átmenet, a befogadó pedagógia, a játék, az érzelem és az erkölcs új tartalmú megközelítésére; saját kompetens személyiséggé válás folyamatának a megsegítéséhez.

Óvodánk esztétikus, melegséget sugárzó, biztonságos környezetével szeretetteljes, mindenkit maximálisan elfogadó, családias, bizalmat árasztó légkörével elsősorban a szabad játék és mozgás sajátos eszközeivel, párhuzamos tevékenységek biztosításával készíti fel a gyerekeket az életre.

egységes találkozó művész muszlim nők találkozó

A gyermekek és a szülők kívánságát és elégedettségét mérlegelve, a gyermekek érdekeit figyelembe véve alakítjuk óvodai életünket, melyhez az itt dolgozók hivatásszeretete, a gyermekek és szülők tisztelete, egymás értékeinek megbecsülése párosul. Óvodai közösségünket a sokoldalúság, a kompetens működés, kezdeményezőkészség jellemzi, mely segíti az integrált és differenciált nevelést, a hátrányok leküzdését, a felzárkóztatást és a tehetséggondozást.

egységes találkozó művész ismerje meg a ábécé