Érdekes kérdés, hogy megismerjék csoport, KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK - Pszichodrama Budapest


A fókuszcsoport A fókuszcsoport a piackutatás kvalitatív módszereként a motivációkutatás elméletéből, a tréningcsoport, illetve a pszichológiai terápia és tanácsadás gyakorlatából nőtte ki magát. Néhány évvel ezelőtt a fókuszcsoport még szinte ismeretlen volt a társadalomtudósok körében, pedig nem új keletű dologról van szó: az első csoportos interjúkról szóló munka már az as években hogy megismerjék csoport.

Azonnal feltűnt a karórád. Megtudhatnám, hol vetted? Olyan kipihentnek tűnsz — nyaralni voltál? Gyakran jársz ebbe az étterembe? Tudnál ajánlani valamilyen finomságot?

A csoportos interjú már a II. A fókuszcsoportos interjút a marketing találkozó hippi nő először körül alkalmazták. Paul Lazarsfeld és munkatársai ben a rádióműsorok által kiváltott hallgatói reakciókat értékelték.

Megkérték a hallgatókat, hogy miközben a műsort hallgatják, nyomják meg a piros gombot, ha olyat hallanak, ami negatív érzéseket vált ki belőlük harag, unalom stb.

  • II. Kooperatív csoportok szervezése (8. 9. ábra)
  • Az Önismeret Tisztelt Péter, szeretném ha kicsit jobban megértetné velem mire is jó ez a technika.
  • KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK - Pszichodrama Budapest
  • Szeretnél inkább? Kvíz + vicces és szexi kérdéssel

A érdekes kérdés reakcióit és azok időzítését rögzítették. A program végén megkérték őket, hogy koncentráljanak a rögzített pozitív és negatív élményekre, és közösen beszéljék meg, hogy milyen okok váltották ki azokat. Ezzel kezdődött a fókuszcsoportos interjú. Érdekes módon a fókuszcsoport módszerét — amely a kvalitatív adatnyerés meghatározó lehetőségeként a piackutatásban született meg — az utóbbi az egyszeri ember évben az antropológiában, a kommunikációkutatásban, a pedagógiában, a politikatudományban, a szociológiai kutatásokban és a pszichológiában mind nagyobb mértékben kezdték használni.

Így, a marketing elmélete és gyakorlata által gazdagodva és csiszolva tért vissza a kiinduló tudományterületekre. A fókuszcsoport lényegében egy olyan kiscsoportos találkozás, amelyet egy képzett csoportvezető, ún. A fókuszcsoportban részt vevők száma 8—12 fő, ami jó átláthatóságot, irányíthatóságot és kezelhetőséget biztosít a moderátor számára.

Napjainkban az 5—7 fős létszám gyakorlata is terjedőben van, ami még bensőségesebb, bizalmasabb és mélyebb megnyilvánulásnak ad teret.

A fókuszcsoport semmiképpen sem egyszerű csoportos beszélgetés és nem is csoportos interjú legalábbis abban az értelemben nem, hogy a vezető kérdéseire a csoporttagok válaszolnak. A fókuszcsoport erőssége hogy megismerjék csoport abban rejlik, hogy kihasználja a csoportban zajló folyamatokat, a fogyasztók egymás közötti kommunikációit.

A fókuszcsoport egyedülálló a többi csoportmódszer között, mert nagyobb teret biztosít a csoporttagok közötti kölcsönös eszmecserének, véleményváltásnak csoportinterakcióés ezáltal jobban szemlélteti, hogy a tagok nézetei, meggyőződései miért alakultak éppen ilyen formában. A csoportban zajló kommunikációt mindig ebben a gyújtópontban tartják. A cél viszont az, hogy a központi témán belül a fogyasztók csoportja minél szabadabban nyilvánuljon meg.

ismerősök lengyelország

A fókuszcsoport jellemzői A fókuszcsoport olyan adatnyerő eljárás, amellyel kvalitatív természetű információk tárhatók fel a fogyasztók szükségleteiről, igényeiről, termék- vagy márkaválasztási indítékairól. Ez azt jelenti, hogy a csoporttagokat az azonos fogyasztói beállítódás alapján választják ki.

lány találkozik bournemouth

Másrészt ügyelnek arra, hogy a résztvevők lehetőleg ne legyenek ismerősek egymásnak. A fókuszcsoport bevonja a résztvevőket a csoport folyamatába, amit a kis létszám és a moderátor szakmai felkészültsége biztosít. Ha a érdekes kérdés túl nagy 12 főnél nagyobbfennáll az alcsoportokra szakadás veszélye, és nem jut mindenkinek elég idő a megnyilvánulásra.

Ez abból is észrevehető, hogy a résztvevők egyike-másika elkezd a szomszédjával beszélgetni, sugdolózni. A fókuszcsoportokat sorozatban készítik, mert több vizsgálat szükséges ahhoz, hogy a fogyasztói preferenciák trendjei, a termék tulajdonságaihoz való viszony mintázatai feltárhatóak legyenek.

A 100 legjobb ismerkedős kérdés

Az interjú sokféle helyszínen lebonyolítható, de legjobb egy speciálisan e célra tervezett terem, detektívtükörrel és rögzítési lehetőségekkel.

A fókuszcsoport többször is megismételhető különböző emberekkel, általában 2—3 csoportot tartanak egy témában, de akár egy tucatot is lehet. A fókuszcsoportok alkalmazása Napjaink falling perzsa kutatásaiban háromféle alkalmazási móddal találkozhatunk: A fókuszcsoportokat önálló módszerként alkalmazzák, ekkor a kutatás fő adatforrásaként szolgál.

Kiegészítő adatforrásként szolgál, ekkor a kutatás más módszereken alapszik, általában elsődleges a kvantitatív kutatás, ezt előzi meg vagy követi a kvalitatív adatgyűjtés. Többmódszeres kutatás, ilyenkor több adatgyűjtési módszert kombinálnak, de minden módszer egyenrangú.

A fókuszcsoportok alkalmazása a kutatási program bármely pontján hasznos lehet, de különösen hasznos a kutatás felfedező szakaszában, amikor még keveset tudunk a vizsgált dologról. Ezért a fókuszcsoportot általában a kutatási projekt kezdetén alkalmazzák, és olyan típusú kutatás követi, amely kvantifikálható adatokat nyújt egy nagyobb létszámú csoportról.

Hasznos lehet a fókuszcsoportos vizsgálat a nagyobb léptékű kvantitatív felmérés elemzésében is, mert megkönnyíti a kvantitatív adatok értelmezését, illetve megerősítheti a felállított hipotéziseket.

néző építési telek proximeety találkozó

A fókuszcsoportok célja Általános háttér-információk gyűjtése egy adott témában. Új program, termék, szolgáltatás bevezetése során jelentkező potenciális problémák vizsgálata. Új, hogy megismerjék csoport ötletek nyerése a fogyasztók megnyilatkozásaiból, pl. A fogyasztók által használt szavak összegyűjtése, ebből a fogyasztói szótár létrehozása, amely segítséget ad a kérdőívek összeállításában.

Szeretnél inkább?

Az alapvető fogyasztói szükségletek és attitűdök feltárása. Információt szerezhetünk az új termékötletek főbb erősségeiről és gyenge pontjairól, ez segíthet az új termékkoncepciók kialakításában. Új ötletek nyerése a piacteremtésre abból, ahogyan a fogyasztók beszélnek arról, hogyan fedezik fel egy-egy termék alternatív használati módjait.

Ezzel segítenek a marketingszakembereknek, hogy a régi termékekhez új használati módokat találjanak. Korábbi kvantitatív adatok értelmezése, feldolgozása; néhány esetben a kutatási folyamat utolsó lépcsője a fókuszcsoport; melynek feladata, hogy igazolja a korábbi kvantitatív vizsgálatok eredményeit. A fókuszcsoportok előnyei A csoporttagok egymással való kommunikációiból, véleménycseréjéből származó többlet. Bizonyos fokú vonzódás jön létre a csoporttagok között, hiszen a résztvevők érdekes kérdés, élményei hasonlóak.

Kiscsoportos jégtörők

Ha összeültetünk tíz fogyasztót, a tőlük nyert információ gyakran többet nyújt, mint amit ugyanennyi egyedi interjúból kaptunk volna. Az emberek iráni ismerősök és hallgatják egymást, gyakran egyetértésüket, vagy nemtetszésüket fejezik ki. Annyira serkentik egymást, hogy a kutató a végén sokkal jobban megérti viselkedésüket és motivációikat. Lehetővé teszi a csoportvezetőnek, hogy megismerjék csoport a spontánul felmerülő összefüggéseknek is a mélyére hatoljon, és ezeket kreatív módon ki tudja vizsgáltatni a fogyasztói csoporttal.