Megismerni egy embert közelebb. Olvasási mód:


Add, hogy bűneimmel többé már Ne növeljem fájdalmad. Ahelyett, hogy egyszerűen jogosultnak éreznénk magunkat az Ő áldásaira és kegyelmére, fokozottan vágyunk arra, hogy többé ne okozzunk bánatot Istennek. Akármilyen irányban és távolságra vagyunk is Mennyei Atyánktól és Jézus Krisztustól, dönthetünk úgy, hogy feléjük fordulunk, és közeledünk hozzájuk.

  • Humor igyekszik az ember
  • Megismerni abc vers
  • Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez.

Ők segíteni fognak nekünk. Mindezen elemek az úrvacsorában egyesülnek. Ahhoz, hogy közelebb kerüljünk Istenhez, az általam ismert legjobb mód az, hogy minden héten tudatosan felkészülünk és érdemesen veszünk az úrvacsorából.

megismerni egy embert közelebb

Egy dél-afrikai barátunk megosztotta velünk, miként ismerte ezt fel. Amikor Szép szó ismerős még új megtért volt, egy Johannesburg határában lévő gyülekezetbe járt.

  • Egyetlenet keresek
  • Oldal kedvelt találkozóhelye
  • Forbes 7 apróság, ami alapján az emberek eldöntik, bírnak-e

Egyik vasárnap, miközben a többi egyháztag között ült, a kápolna kialakítása miatt a diakónus az úrvacsora osztása közben nem vette őt észre. Diane emiatt csalódott volt ugyan, de nem szólt semmit. Egy másik egyháztag észrevette a mulasztást, és a gyűlés után meg is említette a gyülekezeti elnöknek.

Lehetséges ez?

A vasárnapi iskola kezdetével Diane-t egy üres osztályterembe invitálták. Bejött egy papságviselő, letérdelt, megáldott egy darab kenyeret, majd pedig átadta neki.

Diane elfogyasztotta. A papságviselő újra letérdelt, megáldotta a vizet, majd átadta neki a kis poharat.

megismerni egy embert közelebb

Diane megitta. Diane érezte Mennyei Atyánk szeretetét.

megismerni egy embert közelebb

Azon felismerése, hogy a Szabadító áldozata pont neki szólt, segített neki közelebb érezni magát Hozzá, ami pedig mindent felülmúló vággyal töltötte el, hogy ezt az érzést minden egyes nap megőrizze a szívében, ne csupán vasárnap. Felismerte, hogy bár a gyülekezet többi tagjával együtt vett az úrvacsorából, az általa minden vasárnap megújított szövetségek személyesen az övéi voltak. Az úrvacsora segített — és továbbra is segít — Diane-nek abban, hogy érezze az isteni szeretet hatalmát, felismerje az Úr kezét az életében, és közelebb kerüljön a Szabadítóhoz.

A Szabadító megállapította, hogy az úrvacsora a lelki alap elengedhetetlen része.

Betűméret:

És áldottak vagytok, ha mindig megteszitek ezeket a dolgokat, mert akkor az én sziklámra építettetek. De aki közületek többet vagy kevesebbet tesz ennél, az nem az én sziklámra épít; hanem homokos alapra épít; és amikor esik az eső, és jön megismerni egy embert közelebb ár, és fújnak és verik őket a szelek, akkor elbuknak. Senki sem tudja elhatárolni magát az élet kihívásaitól.

  1. A harmincas évek végén Neville Chamberlain brit miniszterelnök Németországba látogatott, hogy megismerje Hitlert, és megakadályozzon egy újabb világháborút.
  2. Lehetséges ez?
  3. Közelebb, még közelebb, legközelebb - Légy jobb mindhalálig
  4. 7 apróság, ami alapján az emberek eldöntik, bírnak-e | naviga2017.hu

Mindannyiunknak szüksége van az úrvacsoravétel által nyújtott biztonságra. A Szabadító feltámadásának napján két tanítvány egy Emmaus nevű faluba tartott.

HVG Könyvek: Az ember, aki megpróbálta megismerni a Führert, hogy megakadályozza a háborút | naviga2017.hu

A feltámadt Úr csatlakozott hozzájuk az úton, ők azonban nem ismerték fel Őt. Útjuk során a szentírásokból tanította őket. Amikor odaértek az úti céljukhoz, behívták, hogy vacsorázzon velük. És megnyilatkozának az ő szemeik, és megismerék őt; de ő eltünt előlük.

És mondának egymásnak: Avagy nem megismerni egy embert közelebb a mi szívünk mi bennünk, mikor nékünk szóla az úton, és mikor magyarázá nékünk az írásokat?

Account Options

És felkelvén azon órában, visszatérének Jeruzsálembe, és egybegyűlve találák a [tizenegy apostolt]. Emlékeztet továbbá az Ő ártatlan szenvedésére is. Ha az élet valóban igazságos lenne, akkor ti és én soha nem támadnánk fel; ti és én soha nem állhatnánk tisztán Isten előtt.

Ilyen tekintetben hálás vagyok, hogy az élet nem fair. Ugyanakkor nyomatékosan kijelenthetem azt, hogy Jézus Krisztus engesztelése miatt örökkévaló szempontból végül nem lesz semmilyen igazságtalanság.

Kérlek benneteket, hogy minden héten vegyetek részt az úrvacsorai gyűlésen, és részesüljetek a Szabadító vérét és testét képviselő szent jelképekben. Érezzétek Isten közelségét, miközben — az ősi tanítványokhoz hasonlóan — a kenyér megtörése által megismeritek Őt. Ha így tesztek, megígérem nektek, hogy közelebb fogjátok érezni magatokat Istenhez. A gyerekes nyafogás, az elégedetlen követelőzés és a gúnyos szkepticizmus el fog tűnni. Helyüket Mennyei Atyánk ajándéka, az Ő Fia iránt érzett nagyobb szeretet és hála fogja átvenni.

Miközben közelebb kerülünk Istenhez, Jézus Krisztus engesztelésének képessé tevő ereje az életünk részévé válik. Az Emmausba tartó tanítványokhoz hasonlóan pedig majd mi is rá fogunk jönni arra, hogy a Szabadító mindvégig velünk volt.

megismerni egy embert közelebb

Erről teszek bizonyságot Jézus Krisztus nevében, ámen. Jegyzetek Lásd 2. Amikor ez nem elegendő vagy nem lehetséges, akkor az egyház készen áll a segítségnyújtásra.