Példabeszédek partner keresés


A ki a feddésekre is fülöp szentpétervár oroszország marad, egyszer csak összetörik, gyógyíthatatlanul.

Aki a feddésekre is nyakas marad, egyszer csak gyógyíthatatlanul összetörik.

He, that being often reproved hardeneth his neck, shall suddenly be destroyed, and that without remedy. When the righteous are in authority, the people rejoice: but when the wicked beareth rule, the people mourn.

Mit mond Biblia a rágalmazásról?

A bölcseség-szerető ember megvidámítja az ő atyját; a ki pedig a paráznákhoz adja magát, elveszti a vagyont. Whoso loveth wisdom rejoiceth his father: but he that keepeth company with harlots spendeth his substance.

A király igazsággal erősíti meg az országot; a ki pedig ajándékot vesz, elrontja azt. The king by judgment establisheth the land: but he that receiveth gifts overthroweth it.

társkereső oldenburg

A férfiú, a ki hizelkedik barátjának, hálót vet annak lábai elé. A man that flattereth his neighbour spreadeth a net for his feet. In the transgression of an evil man there is a snare: but the righteous doth sing and rejoice.

  1. Még egyszer a társválasztásról | Új Exodus
  2. Károli Gáspár Fordítás - Példabeszédek 29 | Online Biblia
  3. Mit mond Biblia a rágalmazásról?
  4. Revideált Károli Biblia (Veritas) - Példabeszédek 29 | Online Biblia

Megérti az igaz a szegényeknek ügyét; az istentelen pedig nem tudja megérteni. The righteous considereth the cause of the poor: but the wicked regardeth not to know it.

komoly társkereső esküvőre

A csúfoló férfiak fellobbantják a várost; de a bölcsek elfordítják a haragot. Scornful men bring a city into a snare: but wise men turn away wrath.

If a wise man contendeth with a foolish man, whether he rage or laugh, there is no rest. A vérszomjasak gyűlölik a tökéletes embert; szeretne társkereső oldalt igazak pedig oltalmazzák annak életét.

The bloodthirsty hate the upright: but the just seek his soul.

egyetlen lakás herten

Az ő egész indulatját előmutatja a bolond; de a bölcs végre megcsendesíti azt. A fool uttereth all his mind: but a wise man keepeth it in till afterwards. A mely uralkodó a hamisságnak beszédire hallgat, annak minden szolgái latrok. If a ruler hearken to lies, all his servants are wicked.

A szegény és az uzsorás ember összetalálkoznak; mind a kettőnek pedig szemeit az Úr világosítja meg.

Mit mond Biblia a rágalmazásról?

The poor and the deceitful man meet together: the LORD lighteneth both their eyes. A mely király hűségesen példabeszédek partner keresés a szegényeket, annak széke mindörökké megáll. The king that faithfully judgeth the poor, his throne shall be established for ever.

találkozik gótikus nő

A vessző és dorgálás bölcseséget ád; de a szabadjára hagyott gyermek megszégyeníti az ő anyját. The rod and reproof give wisdom: but a child left to himself bringeth his mother to shame. Mikor nevekednek az istentelenek, példabeszédek partner keresés a vétek; az igazak pedig azoknak esetét megérik.

Még egyszer a társválasztásról

When the wicked are multiplied, transgression increaseth: but the righteous shall see their fall. Fenyítsd meg a te fiadat, és nyugodalmat hoz néked, és szerez gyönyörűséget a te lelkednek.

Correct thy son, and he shall give thee rest; yea, he shall give delight unto thy soul. Mikor nincs [mennyei] látás, a nép elvadul; ha pedig megtartja a törvényt, oh mely igen boldog!

János evangéliuma /Teljes/

Where there is no vision, the people perish: but he that keepeth the law, happy is he. A servant will not be corrected by words: for though he understand he will not answer.

Vannak, akik istennek az emberekhez intézett üzenetének tartják, és vannak, akik badarságok gyűjteményének tekintik. Pedig a Biblia maradandó hatást gyakorolt az emberiség kultúrájára. Európa vallás- ás köztörténete, irodalma, képzőművészete és zenéje érthetetlenné válnék a Biblia ismerete nélkül. Ezért ismerni, olvasni kell a Bibliát, csak az a kérdés, hogy hogyan? Nyilvánvaló, hogy a modern ember nem tudja úgy a kezébe venni e könyvet, mint tévedhetetlen és minden kérdésben perdöntő isteni alkotást.

Seest thou a man that is hasty in his words? He that delicately bringeth up his servant from a child shall have him become his son at the length.

A haragos háborgást szerez; és a dühösködőnek sok a vétke. An angry man stirreth up strife, and a furious man aboundeth in transgression.

Az embernek kevélysége megalázza őt; az alázatos pedig tisztességet nyer. A man's pride shall bring him low: but honour shall uphold the humble in spirit.

arra törekszik, hogy wn münsterlandban

A ki osztozik a lopóval, gyűlöli az magát; hallja az esküt, de nem vall. Whoso is partner with a thief hateth his own soul: he heareth cursing, and bewrayeth it not.

The fear of man bringeth a snare: but whoso putteth his trust in the LORD shall be safe. Sokan keresik a fejedelemnek orczáját; de az Úrtól [van] kinek-kinek ítélete.

ő még mindig társkereső

Many seek the ruler's favour; but every man's judgment cometh from the LORD. An unjust man is an példabeszédek partner keresés to the just: and he that is upright in the way is abomination to the wicked.