Journal frankfurt ismerősök


Cselekmény

A számolás fejlesztése éves életkorban: szülőknek, óvodapedagógusoknak, tanítóknak : [DIFER programcsomag]. Szeged: Mozaik Journal frankfurt ismerősök, Az elemi alapkészségek fejlődése éves életkorban: az eredményes iskolakezdés hét kritikus alapkészségének országos helyzetképe és a pedagógiai tanulságok: DIFER programcsomag.

ISBN Az elsajátítási motiváció. Budapest: Journal frankfurt ismerősök Kiadó, Didaktika I. Célok, tartalmak, követelmények. Debrecen : Debreceni Egyetemi Kiadó, ISBNp.

journal frankfurt ismerősök

Egyén és csoport az osztályközösségben: a szociometriai pozíció hatása az egyén teljesítménymotivációjára. In Sokszínű pedagógia. Inkluzív és multikulturális szemléletmód a pedagógiai gyakorlatban. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók közvetlen szociális környezetének hatása az idegennyelv-tanulásra.

journal frankfurt ismerősök

In Mobilitás. A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tudományos konferenciáinak tanulmánygyűjteménye. Szabadka : Újvidéki Egyetem, Az olvasási érdeklődés fejlesztésének kutatási lehetőségei és relevanciája kisiskoláskorban.

journal frankfurt ismerősök

In Könyv és nevelés. ISSN, vol.

Ismerős Arcok - Itt jártam

IKT-eszközök szerepe az angol nyelv oktatásában. In Educatio. ISSN —,vol.

Heidi (1937-es film)

Örömteli tanulás. Az élményközpontú tanulás tanórai lehetőségeiről.

journal frankfurt ismerősök

In Magiszter. Szülő-gyermek kapcsolat, pozitív nevelés erősítése.

Pesti Napló, 1852. október (3. évfolyam, 770–795. szám)

In Szülői pszichoedukációs csoportok vezetése. Pszichoedukációs csoportvezetők képzését támogató munkatankönyv. Budapest : Katolikus Szeretetszolgálat, Tények és tévhitek a hátrányos helyzetről egy új kutatás tükrében. In Iskolakultúra. In Asian Journal of Psychiatry. A szövegértés fejlesztésének tervezett kutatása. In Danubius Noster.

ISSN, p. A zeneművészeti szakgimnazista tanulók iskolaválasztási motivációi. Az óvoda-iskola átmenet kihívásai. In Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben. In Advances in Motivation Science. In Gyógypedagógia — dialógusban. Fogyatékossággal élő gyermekek, fiatalok és felnőttek egyéni megsegítésének lehetőségei.

Ideiglenesen le vagy tiltva

Značaj razvoja motoričkih sposobnosti kod učenika koji žive u nepovoljnim životnim uslovima. A motiváló iskola. In Az oktatás korproblémái.

  1. Univerzita J. Selyeho - Slovak
  2. Google – Vyhľadávanie kníh
  3. Pesti Napló,
  4. Pesti Napló, október (3. évfolyam, – szám) | Arcanum Digitális Tudománytár
  5. Univerzita J. Selyeho - Kontakt

A tanulási motivációk és a munkaerő-piaci elvárások összefüggései. In Különleges Bánásmód. Második évfolyamos tanulók szövegértés-teljesítményének alakulása az olvasástanítás személyi, módszertani és környezeti feltételeinek tükrében.

In Magyar Pedagógia. In Óbuda University e-Bulletin. A pedagógusképzés margójára: attitűdváltozás az egyetemi évek során. In Mester és tanítvány II. A probléma-alapú tanulás és tanítás iránti igények és lehetőségek a középfokú építőipari szakképzésben.

Beszámoló a II. Digitális Zenepedagógiai és Módszertani Konferenciáról.

journal frankfurt ismerősök

In Parlando. ISSN, no. Motor Abilities and School Readiness of Disadvantaged Children [Motoričke sposobnosti i spremnost za školu djece s posebnim potrebama]. In Croatian Journal of Education.