Duden know helyesírás. Oh no, there's been an error


Utoljára frissítve: Helyesírás-ellenőrzés Helyesírás-ellenőrzést lehet végezni kijelölt szövegrészen, a szövegegység egészén, a dokumentum minden szövegegységén, vagy az összes dokumentum minden szövegegységén. A dokumentum helyesírás-ellenőrzésén kívül bekapcsolható a dinamikus helyesírás-ellenőrzés, amely a vélt elgépeléseket azonnal begépeléskor aláhúzza.

A helyesírás ellenőrzése a szöveghez rendelt nyelvek szótárai alapján zajlik. A szótárba gyorsan felvehet új szavakat. Végezze el a következő műveletek valamelyikét: A nyelvi szótárban nem található szavak megkereséséhez jelölje be a Helyesírási hibák jelölőnégyzetet. A megkettőzött szavak megkereséséhez jelölje be az Ismétlődő szavak jelölőnégyzetet.

Oh no, there's been an error

A mondatvégi pontok, felkiáltójelek és kérdőjelek után kisbetűvel álló szavak megkereséséhez jelölje be a Kisbetűvel kezdődő mondatok jelölőnégyzetet. Ha azt szeretné, hogy a program írás közben aláhúzza a feltételezhetően hibásan írt szavakat, jelölje be a Dinamikus helyesírás-ellenőrzés engedélyezése jelölőnégyzetet.

Helyesírás-ellenőrzés Ha a dokumentum idegen nyelvű szöveget tartalmaz, jelölje ki a szöveget, majd a Karakter panel Nyelv menüjében adja meg a szöveg nyelvét. A Szerkesztés menüben mutasson a Helyesírás-ellenőrzés pontra, és kattintson a Helyesírás-ellenőrzés parancsra. A program megkezdi a helyesírás ellenőrzését. Ha módosítani szeretné a helyesírás-ellenőrzés hatókörét, tegye az alábbiak egyikét, majd az Indítás gombra kattintva kezdje meg az ellenőrzést: A Keresés legördülő menüben válassza a következő lehetőségek egyikét: A teljes dokumentum ellenőrzéséhez válassza a Dokumentum lehetőséget.

duden know helyesírás

Az összes megnyitott dokumentum ellenőrzéséhez válassza a Minden dokumentum lehetőséget. Az aktuálisan kijelölt keretben és a vele összefűzött további keretekben lévő összes szöveg és túlszedett szöveg ellenőrzéséhez válassza a Szövegegység lehetőséget. Az összes kijelölt keretben lévő szövegegységek ellenőrzéséhez válassza a Szövegegységek lehetőséget. A szövegnek a beszúrási ponttól való ellenőrzéséhez válassza A szövegegység végéig lehetőséget. A kijelölt szöveg ellenőrzéséhez válassza a Kijelölés lehetőséget.

  • Очень унылая перспектива.
  • Helyesírás (Osiris) - Wikiwand

Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha kijelölt egy megtanulják megismerni. Ha ismeretlen vagy elírt szavakat vagy más lehetséges hibákat talál, első randi nők alábbi lehetőségek közül választhat: Ha az aláhúzott szó kijavítása nélkül folytatni szeretné a helyesírás-ellenőrzést, kattintson a Kihagyás gombra.

Ha azt szeretné, hogy az InDesign az újraindításáig az aláhúzott szöveg összes előfordulását figyelmen kívül hagyja, kattintson Az összes kihagyása gombra. Ha az elírt szónak csak a konkrét előfordulását szeretné javítani, válasszon egy szóalakot a Javasolt javítások listából, vagy írja be a kívánt szót a Módosítás erre mezőbe, majd kattintson a Módosítás gombra. Az összes módosítása gombra kattintva az elírt szó összes előfordulását kijavíthatja a dokumentumban. Ha egy szót fel szeretne venni a szótárba, jelölje ki a megfelelő szótárt a Hozzáadás ehhez listából, és kattintson a Hozzáadás gombra.

Helyesírás-ellenőrzés

A Szótár gombra kattintva jelenítse meg a Szótár párbeszédpanelt; a panelen kiválaszthatja a nyelvhez duden know helyesírás célszótárt, és megadhatja a felvett szó elválasztását. Ha szeretné a szót hozzáadni minden nyelvhez, válassza a Nyelv menü Összes nyelv parancsát. Kattintson a Hozzáadás gombra. A helyesírás-ellenőrzés irányát is beállíthatja Előre vagy Hátrafelé. Az alapértelmezett beállítás: Előre. Ha kihagyott néhány hibát ellenőrzés közben, és vissza akar térni, kijavítani a korábbi hibákat.

Helyesírási hibák javítása írás közben Az Automatikus javítás funkció engedélyezésével lehetővé teheti a kis- és nagybetűs írásmóddal kapcsolatos hibák, valamint a gyakori elütések írás közbeni javítását. Az automatikus javítás működéséhez létre kell hoznia egy listát a gyakran tévesztett szavakból, és a hibás szóalakokhoz hozzá kell rendelnie a helyes alakot. Jelölje be duden know helyesírás Automatikus javítás engedélyezése jelölőnégyzetet.

A Nyelv menüben válassza ki azt a nyelvet, amelyen az automatikus javításokat alkalmazni szeretné. A nagybetűvel írt szavakat nem kell felvenni az Automatikus javítás funkció listájába. Vegye fel a további gyakran elgépelt szavakat, és kattintson az OK gombra. Ha ezután tévesen ír egy olyan szót, amely szerepel a listában, a program automatikusan lecseréli azt a helyes alakként megadott változatra. A automatikus javításhoz hozzáadott szavak eltávolításához jelölje ki a szót a listán, és válassza az Eltávolítás parancsot.

Az automatikus duden know helyesírás hozzáadott szavak szerkesztéséhez jelölje ki a kívánt szót, kattintson a Szerkesztés gombra, adja meg újra a javítást, duden know helyesírás kattintson az OK gombra. A dinamikus helyesírás-ellenőrzés duden know helyesírás Ha engedélyezi a dinamikus helyesírás-ellenőrzést, a helyesírási hibákat a helyi menü segítségével kijavíthatja.

A feltételezhetően tévesen írt szavakat a program aláhúzza a szöveg nyelvével társított szótár alapján.

Ha idegen nyelvű szöveggel dolgozik, jelölje ki szöveget, és rendelje hozzá a megfelelő nyelvet. Találkozik a kanadai nők dinamikus helyesírás-ellenőrzés bekapcsolásához a Szerkesztés menüben mutasson a Helyesírás-ellenőrzés pontra, majd kattintson a Dinamikus helyesírás-ellenőrzés parancsra. A program a dokumentumban aláhúzza a minden valószínűség szerint helytelenül írt szavakat.

Kattintson a jobb gombbal Windows vagy a Control billentyű lenyomásával a bal gombbal Mac OS az aláhúzott szóra, majd tegye az alábbiak egyikét: Válasszon egyet a felajánlott javítási lehetőségek közül. Ha a szó ismétlődik vagy nagybetűvel kell írni, kattintson az Ismétlődő szó törlése: [szó] vagy a Nagybetűvel: [szó] parancsra.

duden know helyesírás

Kattintson a [Szó] hozzáadása a felhasználói szótárhoz parancsra. A hattyú menyasszonyok ezzel automatikusan — a Szótár párbeszédpanel megnyitása nélkül — felveszi a szót az aktuális szótárba. A szó maga változatlan marad a szövegben. Kattintson a Szótár parancsra. Duden know helyesírás parancs hatására megnyílik a Szótár párbeszédpanel, ahol kiválaszthatja a célszótárt, módosíthatja az elválasztást, és megadhat egy nyelvet.

Ha szeretné a szót hozzáadni minden nyelvhez, válassza a Nyelv menü Összes nyelv parancsát, és kattintson a Hozzáadás parancsra. A program felveszi a szót a kijelölt szótárba; maga a szó a szövegben változatlan marad. Ha a szó előfordulásait az összes dokumentumban figyelmen kívül szeretné hagyni, válassza Az összeset ugorja át parancsot. Amikor újraindítja az InDesign alkalmazást, a szó ismét hibásként lesz megjelölve.

Megjegyzés: Ha Az összeset ugorja át parancsra kattint, majd később úgy dönt, hogy mégsem hagyja ki a szó további előfordulásait, a Szótár párbeszédpanel Szótárlista listájában válassza az Átugrott szavak elemet, és távolítsa el a szót a listából. Elválasztási és helyesírási szótárak Az InDesign a legtöbb nyelvhez a Hunspell szótárakat használja a helyesírás-ellenőrzéshez és a szavak elválasztásához.

A szótárakat szavak felvételével testreszabhatja. A szöveghez különböző nyelveket rendelhet, az InDesign a megfelelő szótárt használja a helyesírás-ellenőrzéshez és az elválasztáshoz. További felhasználói szótárakat is létrehozhat, amelybe, illetve amelyből egyszerű szövegfájlként mentett szólistákat importálhat, illetve exportálhat.

Amikor egy szótárban testreszabja a szavakat, voltaképpen hozzáadott szavakból a szótárban eredetileg hiányzó szavakból és eltávolított szavakból a szótárban meglévő, de potenciálisan hibásként megjelölni kívánt szavakból listát hoz létre.

duden know helyesírás

A Szótár párbeszédpanelen megjelenítheti a hozzáadott, az eltávolított, valamint az átugrott szavakat az aktuális munkamenetben Az összes kihagyása gombra kattintva flört kezdők szavakat.

Lehetőség van az összes nyelven érvényes szavak hozzáadására; ez különösen hasznos vezetéknevek, utcanevek és egyéb, nyelvtől független elemek esetén.

Megjegyzés: Ha az InDesign vagy az InCopy valamely korábbi verziójának szótárait szeretné használni, az operációs rendszer Keresés parancsával keresse meg a felhasználóiszótár-fájlokat az. Hol találhatók a szótár szavai? Alapértelmezés szerint az elválasztási és a helyesírási kivételeket a program felhasználóiszótár-fájlokban, a dokumentumon kívül, a számítógép azon mappájában tárolja, ahol az InDesign telepítve van a szótárfájlok nevének kiterjesztése.

A kivétellistákat azonban bármely InDesign-dokumentumban is mentheti.

Mi több, a szólistákat külső felhasználói szótárban, a dokumentumban vagy mindkettőben is tárolhatja. A meglévő szótárak helye a Szótár beállítási párbeszédpanelen leolvasható. Ha az elválasztási és helyesírási kivételeket a dokumentumon belül tárolja, a dokumentum más számítógépekre való áthelyezése esetén egyszerűbben megőrizheti a szöveg konzisztenciáját.

E célból a felhasználói szótárt a Szótár beállítási párbeszédpanelen egyesítheti a dokumentummal. A kivételek helyét a Csomagmappa létrehozása párbeszédpanelen is szabályozhatja lásd: Csomagfájlok. Ha az előbbiekkel szemben a kivétellistát a dokumentumon kívül tárolja, ugyanazt a listát több dokumentumban is egyszerűen felhasználhatja.

Megjegyzés: Ha a felhasználói szótárt egyesíti a kivétellistával, a program az egész szótárt, a nem használt szavakkal együtt, hozzáadja a dokumentumhoz, ezzel megnöveli annak fájlméretét. Nyelvek alkalmazása a szövegre Nyelvet a kijelölt szöveghez a Karakter panelen lévő Nyelv menü segítségével rendelhet. Megadhat alapértelmezett nyelvet is a teljes dokumentumhoz vagy az összes új dokumentumhoz. Az InDesign tartalmaz egy nyelvet lezáró funkciót, ami megakadályozza a nyelvi beállítás megváltoztatását az ázsiai szövegben, amikor az egy kijelölés része és egy nem ázsiai szöveg van kiválasztva a Nyelv menüben.

Lásd: Nyelv hozzárendelése szöveghez. Kivétellisták A műveletekből bármely szót kihagyhatja. Az Duden know helyesírás mindegyik telepített nyelv esetében külön képes kezelni a hozzáadott és eltávolított szavak listáját.

Felhasználói szótárak létrehozása vagy felvétele Létrehozhat új felhasználói szótárakat, vagy felveheti a programba az InDesign vagy az InCopy korábbi verzióiból származó, másoktól kapott, vagy a munkacsoport felhasználói szótárait tároló kiszolgálón használt szótárakat. A duden know helyesírás szótárak az összes InDesign-dokumentumban használhatók. A Nyelv menüben jelölje ki azt a nyelvet, amelyhez szótárt szeretne rendelni.

Tegye a következők egyikét: Új szótár létrehozásához kattintson a Nyelv menü alatt található Új felhasználói szótár ikonra. Adja meg a szótár nevét és helyét a szótárfájl nevének kiterjesztése.

Adobe InDesign

Meglévő szótár felvételéhez kattintson a Felhasználói szótár hozzáadása ikonrajelölje ki a szótárfájlt nevének kiterjesztése. Megjegyzés: Ha nem találja a szótárfájlt, az operációs rendszer Keresés parancsával keresse meg az. A program hozzáadja a szótárt a Nyelv menü alatt lévő listához. Helyesírás-ellenőrzés közben vagy a Szótár párbeszédpanelről is hozzáadhat szavakat a szótárhoz. Az alapértelmezett nyelvi szótár beállítása az aktuális dokumentumhoz Az alapértelmezett nyelvi szótárt módosíthatja akár az adott dokumentum, akár a létrehozandó összes új dokumentum esetében.

Ha egy meglévő dokumentum alapértelmezett szótárát módosítja, az nem duden know helyesírás hatással sem a már elkészült, sem pedig a meglévő szövegkeretekbe ezután írt szövegre. Megjegyzés: A Karakterstílus és a Bekezdésstílus panel segítségével külön nyelvet rendelhet bizonyos stílusokhoz.

A Nyelv menü a Speciális karakterformázás szakaszban található.

К этому времени наши воины уже очистили от инопланетян всю область между Цилиндрическим морем и Барьерным лесом. В жестоких схватках мы уничтожили сотни вражеских солдат, разрушили источники энергопитания и водоснабжения. Продуманные планы обеспечивают минимальные потери. Но мы не должны проявлять самоуверенность, поскольку имеем все основания полагать, что еще не встретились с элитным корпусом смертников, о котором доктор Тернер слыхал в плену. Именно этот корпус - в этом нельзя сомневаться - возглавит авангард чужаков, если мы немедленно не предотвратим нападение на Новый Эдем.

Nyissa meg a dokumentumot. Az eszköztáron válassza a Kijelölés eszközt, és ellenőrizze, hogy nincs-e kijelölve valamilyen objektum a dokumentumban. Kattintson a Szöveg menü Karakter parancsára. A Karakter panelen, a Nyelv legördülő menüből válassza ki a kívánt nyelvet. Ha a Karakter panelen nem jelenik meg a nyelvbeállítási lehetőség, válassza a Beállítások megjelenítése elemet, és jelölje ki a nyelvet a listában. Az alapértelmezett nyelvi szótár beállítása az összes új dokumentumhoz Indítsa el az InDesign alkalmazást, de ne nyisson meg egyetlen dokumentumot sem.

A Nyelv menüben válassza ki a szótár nyelvét. Végezze el a következő műveletek valamelyikét: Ha a szótárt el szeretné távolítani a listából, jelölje ki, majd kattintson a Felhasználói szótár eltávolítása duden partnervermittlung képest helyesírás.

duden know helyesírás

Nyelvenként legalább egy szótárt meg kell tartania. Ha a nyelvi szótár neve mellett egy kérdőjel ikon látható, jelölje ki a szótárt, kattintson a Felhasználói szótár megismerjük egymást ikonramajd keresse meg és nyissa meg a felhasználói szótárt. A felhasználói szótárak sorrendjét húzással módosíthatja. A szótárakat a program a listában elfoglalt helyük sorrendjében ellenőrzi.

Szavak felvétele szótárakba Ha helyesírás-ellenőrzéskor az InDesign egy ismeretlen szót jelenít meg a Helyesírás-ellenőrzés párbeszédpanelen, a Hozzáadás ehhez menüben jelölje ki a szótárt, és kattintson a Hozzáadás gombra. A Szótár párbeszédpanelen is megadhatja a célszótárat és -nyelvet, valamint azt, hogyan kíván hozzáadni szavakat a kivételt képező szavak listájához. A Szerkesztés menü Helyesírás-ellenőrzés pontjában kattintson a Felhasználói szótár parancsra.

A Nyelv menüben válasszon egy nyelvet. Minden nyelvhez tartozik legalább egy szótár. Ha szeretné az adott szót az összes nyelvhez hozzáadni, válassza az Összes nyelv lehetőséget. Duden know helyesírás Cél menüben jelölje ki azt a szótárt, amelyben a szót tárolni szeretné.

A Cél menü segítségével a módosításokat egy külső felhasználói szótárba vagy bármely megnyitott dokumentumba mentheti.

mydeutsch - G-Portál

A Szótárlista menüben válassza a Hozzáadott szavak elemet. A Szó mezőbe írja be vagy módosítsa a szólistához adni kívánt szót.

Az Elválasztás lehetőséget választva ellenőrizheti a szó alapértelmezett elválasztását. Tildék ~ jelzik a lehetséges elválasztási pontokat.

Utoljára frissítve: Helyesírás-ellenőrzés A helyesírást a teljes dokumentumban vagy az összes nyitott szövegben ellenőrizheti. Helyesírás-ellenőrzés során az InCopy ellenőrzi az összes XML-tartalmat és a kibontott szövegközi jegyzeteket.

Ha helytelennek találja az elválasztási pontokat, az alábbi útmutatást követve adja meg a szó megfelelő elválasztását: A szóban egy tilde ~ karakterrel jelezze a legjobb elválasztási pontokat illetve az egyetlen elfogadható elválasztási pontot. Két tilde ~~ beírásával jelezze a másodlagos preferenciát. Három tildével ~~~ jelezze a még éppen elfogadható elválasztási pontokat.

Ha egy szót soha nem szeretne elválasztani, első karaktere elé írjon egy tildét. Kattintson a Hozzáadás, majd a Kész gombra.

duden know helyesírás

A program felveszi a szót a szótárlistában aktuálisan kijelölt szótárba.