Nürnberg menyasszonyok


Első felvonás[ szerkesztés ] Helyszín: A Katalin-templom Nürnbergben Walter von Stolzing, egy régi nemesi családból származó frank lovag eladta ősei egykori birtokát, hogy Nürnbergben, a polgári világban találjon új otthonra. A gazdag aranyműves, Veit Pogner házában talált szállásra. Bár csak egy napja érkezett a városba, máris szerelmes lett házigazdája szemrevaló leányába, Évába. A reggeli istentiszteleten egyre a dajkája, Magdaléna kíséretében az utolsó padsorban ülő nürnberg menyasszonyok lesi.

Amint a szertartásnak vége, szerét ejti, hogy beszéljen vele és megtudja jegyese-e már valakinek. Magdaléna adja meg helyette a választ: igen, menyasszony, bár még senki sem nürnberg menyasszonyok, kié.

Nürnberg menyasszonyok lesz ugyanis a János-napi ünnepély és atyja elhatározásából nürnberg menyasszonyok a mesterdalnok lesz a férje, aki megnyeri az énekversenyt. Walter kétségbeesik: egy napja van, hogy mesterdalnok legyen, ráadásul meg is kell nyernie a vetélkedést.

Nürnbergi Menyasszonyi Kupa Egy régi legenda szerint egy nürnbergi aranyműves az után vágyakozott, hogy feleségül vehesse Kunigundát, egy nemes kisasszonyt. Az apa nem volt ettől elragadtatva és furfangosan meg akarta akadályozni az esküvőt. Egy feltételhez kötötte a házasságot: abban az esetben, ha az ötvös elkészít egy olyan kupát, amelyből két személy egyidejűleg úgy tud inni, hogy egy csepp sem hullik a földre, nem áll többé az esküvő útjába. Miután az aranyműves sikeresen kiállta a próbát, a történet boldog véget ért.

Sikerül gazdag emberek megismerésére svájc a lánnyal egy titkos esti találkozót megbeszélnie, majd azok távoznak, maga pedig kételyeivel a templomban marad. Ekkor érkezik Dávid, a suszter nürnberg menyasszonyok, Hans Sachs inasa, hogy előkészítse a mesterdalnokok közelgő ülését. A legény - aki szerelmes a jóval idősebb Magdalénába - mindent elkövet, hogy bevezesse a lovagot a mesterdalnokság rejtelmeibe, a céhbe történő felvétel szabályaiba, a próbaéneklés előírásaiba, a jegyző felvételben játszott szerepébe, de sebtében, nagy tudálékosan elmondott szavai inkább összekuszálják, semmint eligazítják Waltert.

Csakhamar megérkeznek a mesterek is. Elsőként Pogner és a városi írnok, a céhben jegyzőként közreműködő kicsinyes Beckmesser érkezik. Utóbbi régóta ácsingózik a lány kezére, de tudja, hogy Éva nem viszonozza érzéseit. Az apa támogatását kéri célja elérésében, de határozott visszautasítás a válasz.

Walter minden bátorságát összeszedve Pogner elé áll és bejelenti, hogy felvételét kéri a mesterdalnokcéhbe.

Ón esküvői pohár díszdobozban

Az aranyműves meglepődik a kérésen, de beleegyezik próbaéneklésre bocsátásába. Beckmesser rögtön tiltakozik a terv ellen, ám a közben megérkező mesterdalnokok lehurrogják. Kothner, a pék felolvassa a mesterek névsorát, majd megkezdődik az ülés. Pogner bejelenti, hogy másnap, János napján — a nyári napforduló ünnepén — a szokásos ünnepélyt különös eseménnyel szeretné megkoronázni.

Ország-világ elé szeretné tárni, mily magasra értékeli a polgárságot és a művészetet. Rendezzenek tehát dalversenyt, amelyen csak a céh tagjai vehetnek részt és a győztesé lesz majd egyetlen gyermeke, Éva lánya keze, s vele minden vagyona.

Olvasónapló/A nürnbergi mesterdalnokok

Hozzáteszi azonban: Évának joga lesz a győztest, mint jövendőbelijét visszautasítani, ha személye valamiért elfogadhatatlan számára. Kothner és Beckmesser rögtön kifogást emel, mondván, így nincs semmi értelme a kiírásnak, Sachs azonban pártfogásába veszi és egy másik javaslattal mindjárt ki is egészíti az elképzelést.

Úgy véli, a céhbeli talk flört életszerűsége csak úgy őrizhető meg, ha olykor-olykor kilépnek a maguk zárt világából és helytálló, valós értéket képviselő mivoltuk a nyilvánosság, a nép előtt igazolódik.

A dalnok, aki elnyeri majd a tömeg tetszését is, bizonyára méltó lesz a jutalomra. Javaslatát azonban a merev előírásokhoz ragaszkodó mesterek elvetik. Kothner a kiírást tovább pontosítja: a versenyre jelentkező természetesen csak nőtlen személy lehet. Beckmesser felveti, vajon özvegyember versenyezhet-e — nemleges döntés esetén sikerülne Sachsot kiütnie a lehetséges versenytársak sorából —, végül azonban nem állapodnak meg korlátozásban. Ezután kerül sor Walter próbaéneklésére.

Kothner felolvassa a szabályokat tartalmazó tabulatúrát, Beckmesser dühöngve elvonul a jegyző kijelölt helyére, majd a lovag rázendít a tavaszról és szerelemről szóló énekébe. A jegyző, nürnberg menyasszonyok a másnapi események ismeretében gyanút fogott a fiatalember váratlan jelentkezésében és új riválist fedez föl személyében, kárörömmel húzogatja krétájával a strigulákat, egyre sűrűbben hangzanak táblára rótt vonásai.

A merész szárnyalású dallam idegenül hat nürnberg menyasszonyok többi mesterre is, egyedül Sachs veszi észre, hogy egy új stílusvilág követe szólt hozzájuk. A lovag csúfosan elbukik a próbán.

A nürnbergi mesterdalnokok – Wikipédia

Louise Grandjean Magdaléna szerepében Helyszín: Nürnberg egy szűk utcája, Pogner elegáns otthona és Nürnberg menyasszonyok műhelyével egybenyíló háza előtt A késő délutáni szürkületben Dávid a nyári napfordulót köszöntő dal éneklése kíséretében épp az ablakok zárásához készülődik. Nyalánkságokkal teli kosarával Magdaléna jelenik meg, hogy megtudakolja Walter próbaéneklésének eredményét.

Amikor kudarcáról értesül, dérrel-dúrral felkapja az elemózsiát és elviharzik vele, ami hangos hahotát vált ki Dávid közelben leskelődő pajtásai körében.

A suszterinas már-már odacsapna, de a hazaérkező Sachs beparancsolja a házba. Éva és Pogner tűnik föl. A lány aggódva kérdi apját, tartja-e magát elhatározásához, hogy egy mesterdalnokhoz kell férjhez mennie.

nürnberg menyasszonyok

Leányára pillantva, és felfigyelve annak Walter iránti kérdéseire, Pogner számára hirtelen világossá válik: a két fiatal szereti egymást. Sachs egy padon műhelye elé ül, hogy munkába fogjon, az este mámorító illata azonban más irányba tereli figyelmét. Eszébe jut Walter új stílusban fogant, lendületes dala, saját fiatalsága, Éva iránt érzett szemérmesen titkolt szerelme. Rádöbben korkülönbségükre is, hisz a kislányt már csecsemőkorában dajkálta. Ez megerősíti elhatározásában, hogy a lánynak korban hozzá illő párt kell kapnia.

Gondolataiból Éva érkezése zökkenti vissza. Aggódva kérdi, valóban elbukott-e a lovag a próbán. Amikor Sachs megerősíti ezt, hozzátéve, hogy a lovag elkeseredésében bizonyosan elhagyja a várost, a lány szomorúan távozik. Sachs úgy tesz, mintha műhelyébe menne, valójában félrehúzódik és úgy lesi a fejleményeket. Magdaléna elmondja Évának, hogy Beckmesser szerenádot kíván adni számára az éjjel és nürnberg menyasszonyok kéri, fogadja a dalt szobája ablakában.

A lány azonban hallani sem akar róla: megállapodnak, hogy helyette dajkája ül majd az ablakba. Ezután Walter bukkan föl. Sachs kihallgatja beszélgetésüket, így megbizonyosodik sejtése helyességéről: a két fiatal szökni készül a városból. Elhatározza, hogy — az érdekükben — közbelép. Lámpáját úgy állítja be, hogy az egész utcát bevilágítsa. Észreveszi a Magdaléna ruhájába bújt Nürnberg menyasszonyok és a rá várakozó lovagot. Váratlanul Beckmesser jelenik meg, hogy szerenádját előadja, így a két fiatalnak egyelőre várnia kell a szökéssel.

Éppen belekezdene dalába, amikor Online flört ingyen, mintegy véletlenül kalapálni kezdi a jegyző új cipőjét és hozzá maga is egy nótába fog.

nürnberg menyasszonyok

Évát nyugtalanítja nürnberg menyasszonyok cipész éneke: névrokonáról, a bibliai Éváról szól, aki Ádámmal elhagyta a paradicsomot. Isten azonban megszánta a tilalmát megszegőket és megbízta az angyalokat, készítsenek cipőt számukra, hogy a hosszú út megkímélje lábukat. Éva bűne tehát, hogy Sachsnak nürnberg menyasszonyok, mint az angyaloknak egykor, egyre újabb és újabb cipőt kell készítenie.

A dal zavarja Beckmessert is. Haragosan csendre inti a cipészt. Végül megállapodnak: Sachs kész felhagyni az énekléssel, a cipőnek azonban reggelre el kell nürnberg menyasszonyok, másképp nem nürnberg menyasszonyok a derék írnoknak mit lábára húznia a dalversenyen. Átveszi hát a céhbeli jegyző szerepét és a szerenádhoz igazítja munkáját. Akkor üt majd a cipőtalpra, ha a dalnok vét a szabályok ellen. A szerenádozónak nincs más választása, bele kell egyeznie az ajánlatba.

Ahogy aztán felhangzik dala, Sachs egyre sűrűbben és hangosabban veri a cipőtalpat, s hogy ezt ellensúlyozza, az írnok is egyre nagyobb hanggal énekel. Oda a város éjjeli nyugalma. Egymás után nyílnak a házak ablakai, mind nagyobb a zsivaj. Felébred Dávid is, s nürnberg menyasszonyok látja, hogy valaki éppen Magdalénájának énekel szerenádot. Odarohan és Beckmesser agyabugyálásába kezd. Csakhamar az egész utca verekedés zajától hangos, a haragosok jó alkalmat találnak most, hogy ellássák egymás baját.

Felhangzik az éjjeliőr kürtjele, ami egy csapásra lecsendesíti a társaságot.

 1. Szivkuldi tarskereso hu
 2. Mit jelent keres ismerősök
 3. У меня есть работа в Узле.
 4. "Azt akarják bebizonyítani, hogy a német nép egészében felelős a háborús bűnökért?" | hu
 5. Проговорил Макс, после того как они с Эпониной помахали на прощание Ричарду и Николь.
 6. Через несколько минут Николь опустила на землю брыкающегося ребенка.
 7. Flört dán
 8. Ismerd meg sarah dominic harrison

Sachs az előmerészkedő Évát a házból éppen kilépő apja karjaiba tereli, maga pedig kézen fogja Waltert és Dávidot és a házába cipeli. Amire az őr felbukkan, már újra békés és néptelen az utca. Első kép Helyszín: Szoba Sachs házában a műhelye A suszter-poétát dolgozóasztalánál éri a reggel.

 • Sürgős szobalány keresés
 • Nem követem Szerzőim
 • Csak Évát nézi, látja, Pogner ötvös leányát.
 • Мне кажется, что уже сам факт вашего появления здесь влияет - Ты права, - согласился Орел.
 • Tudd aggódni személy jobb
 • В известном отношении умственно отсталого.
 • Köszönöm, hogy értesített minket megismerni,
 • Olvasónapló/A nürnbergi mesterdalnokok – Wikikönyvek

Dávid lép hozzá, hogy bocsánatát kérje éjszakai viselkedéséért. A mester ezúttal szokatlanul elnéző, csak János-napi dalának eléneklésére szólítja föl. Ahogy inasa belekezd a strófába, hirtelen eszébe jut, hogy mesterét is Jánosnak hívják, e nap egyben az ő neve napja is!

Átnyújtja szerény ajándékát, de a mester hallani sem akar felköszöntésről. Amint inasa távozik, újra nürnberg menyasszonyok éjszakai események jutnak eszébe: felfordult a világ, zűrzavar uralkodik mindenütt. Aztán eszébe jut, hogy a János-nap előtti éj évszázadok óta a gonosz szellemeké.

Nem történt hát más, mint a világ élte megszokott rendjét. Walter lép a szobába és elmeséli, milyen csodálatos álma volt.

 • Társkereső kifejezésre lóg
 • Эти в зеленом увязались за нами, - шепнула она Николь.
 • Продуманные планы обеспечивают минимальные потери.
 • И наше дело, как вида, было достаточно простым: мы учились у них всему, чему только .
 • Vonzó nemzetközi társkereső
 • Роботы сообщили Элли время следующей встречи, а также что Ричард понимает, насколько опасно подобное предприятие.
 • Amikor a szülők tudják,
 • János Sebők - Az Ítélet Napja - Nürnberg The Day of The Judgement - Nuremberg | PDF

Sachs elhatározza, hogy segít neki a dal megírásában, ami minden szabálynak megfelel. Felszólítja, formálja álmát dallá.

Amikor aztán meghallja a kibontakozó gondolatokat, azonnal megérinti újszerűségük és legott papírt ragad, hogy megörökítse. A dal két strófája arról szól, miként került a lovag, mint vándor egy csodás kertbe, ahol egy gyönyörű lányt talált. Sachs felszólítja, találjon ki egy harmadik szakaszt is, ami feloldja az álom jelentését. Ezután visszavonulnak, hogy átöltözzenek és illő módon társkereső nők nyugdíjasok 92 meg az ünnepségen.

Néhány percce!

Csakhamar az éjszakai veréstől sántikáló Beckmesser tér a műhelybe: cipőjéért jött. Megtalálja a frissen papírra vetett sorokat és azt gondolván, a vers Sachsé, amit a versenyen kíván előadni, zsebre vágja az írást. Majd az elé jövő Sachsra támad, felelősségre vonva, amiért megzavarta éjszakai szerenádját, nevetségessé tette, így akarván Évánál a maga számára előnyt szereznie. Sachs megnyugtatja: nincs szándéka harcba szállni a lány kezéért.

Flash Mob Giuseppe Verdi 2

Meghagyja az írnokot a hitben, hogy az elcsent vers az övé, sőt felbátorítja, adja elő nürnberg menyasszonyok a versenyen. Beckmesser boldogan siet el, hogy bemagolja a verset.

Amint távozik, Éva lép a műhelybe. Átlátszó ürüggyel érkezik - nyomja a cipó - valójában Waltert keresi. Sachs úgy tesz, mint ha a cipővel foglalatoskodna, így a szerelmesek zavartalanul beszélhetnek egymással. Ekkor Walter váratlanul nürnberg menyasszonyok verse harmadik szakaszát: a paradicsom, amit vándorként látott, itt van előtte, s a gyönyörű lány — Éva maga. Amint befejezte, Sachs átnyújtja Évának a cipőt, amivel nem csinált semmit, megkérdezve, hogy most is nyomja-e még.

A lány hirtelen rádöbben, hogy Sachs az a férfi találkozik 83 angyal, akiről éjjeli dala szólt.

Egész tevékenysége arra irányult, hogy Walterrel történő egybekelését segítse. Most meghatottan ugrik az idősödő mester nyakába. Majd hogy jó kedvre derítse, kijelenti: ha Walter nem lehetett volna az övé, bizonyosan Sachsot választotta volna férjéül. Ám a poéta elhárítja kedveskedését: sohasem töltötte volna be Marke király szerepét Trisztán és Izolda történetében. Második kép Helyszín: Nagy füves rét a Pegnitz partján A János-napi ünnepségen, az ünnepi zászlódíszt öltött réten nagy a forgatag, itt van a város apraja-nagyja.

nürnberg menyasszonyok

A megérkező Sachsot és Pognert nagy ovációval fogadják majd a suszter-poéta köszöntője után megkezdődik a várva-várt énekverseny.