Profit helyszíni találkozón. Aquaprofit Zrt.


A pályázat célja A helyi közösség bevonásával közösségi programok megvalósítása, melyek erősítik a helyi társadalom kohézióját. További cél a helyi célcsoport igényeinek megfelelő tevékenységek helyi lakosok mobilizálásával történő megvalósulása.

ismerősök hildesheimer általános újság

Az alábbi non-profit szervezetek pályázhatnak: Nonprofit szervezetek egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület Nonprofit gazdasági társaságok Nem nyújthatnak be pályázatot az Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Pályázat benyújtása A részletes pályázati útmutató, a jelentkezési lap, valamint a kapcsolódó dokumentumok elérhetők a város honlapján ide kattintva letölthetővalamint nyomtatott formában az Polgármesteri Hivatal II.

A pályázatok magyar nyelven, kizárólag profit helyszíni találkozón jelentkezési lap kitöltésével nyújthatók be. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.

ismerd termékek

A Közvetítő Szervezet az átadás-átvétel során az átvételi dokumentáció minden példányán szerepelteti az átvétel időpontját az év, hónap, nap, óra, perc megjelölésével. A pályázathoz benyújtandó dokumentumok Jelentkezési lap Aláírási címpéldány vagy aláírás-minta Banki aláírás bejelentő karton bank által hitelesített másolata is megfelelő Létesítő okirat másolata 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat Referenciaigazolás Költségvetést alátámasztó dokumentumok a szakmai tartalom bemutatásával : árajánlatok 60 napnál nem régebbi költségbecslések saját teljesítés esetén.

keresés férfi szinonim