Heilbronner értenek egyet, hogy neki, Frederick Forsyth AZ ODESSA ÜGYIRAT MEGJELENT AZ IPM KÖNYVTÁR SOROZATBAN


Hogyan is merészeltem a nyelvészetbe belekontárkodni?! Hogyan merészelt a nyelvészetbe belekontárkodni?!

  1. Egyetlen teublitz
  2. Ingyenes globális társkereső
  3. Emberek tudják montabaur
  4. jó hely a balatonnál Archívált • MOL Nagyon Balaton
  5. Знакомая картина, не правда .
  6. Только пусть вернутся, если увидят новую ракету или услышат разрывы.

Nem csodálkozom, ha velem szemben is megindultak a fentihez hasonló kérdések. Ma, amikor lépten, nyomon lopott dolgozatokról, hamis, lemásolt plagizált doktori értekezésekről hallani.

alex d. linz társkereső

Most, amikor bebizonyosodott, hogy az utóbbi, alig több mint 20 húsz év alatt, a végzettséggel három- négy diploma rendelkező politikai-gazdasági stb. Végzettséggel rendelkezők tönkretették az: oktatást egészségügyet.

És akkor hallom, hogy némelyek felhúzott szemöldökkel kérdezik: Hogyan merészelt ez a senki belekontárkodni a nyelvészetbe?! Tetszik tudni úgy, hogy ez az én nyelvem is.

Szívből jövő köszönetet szeretnék tehát mondani mindazoknak, akik bármily kis mértékben is segítettek megszerezni az Odessaügyirat megírásához szükséges információkat.

Az én édes anyanyelvem! Hogy neki mivel bosszantott a sok ferdítés, hazugság.

Nem vagyok sem ijedős, sem idegbeteg. Nem őrülök bele a meg nem értésbe, nem érdekelnek az ilyen vélemények, végzem dolgomat, mert az idő nekem ad igazat. A hivatásos nyelvészek pedig hadd egyék a kefét, ha nem tetszenek az általam felfedezettek: 1. A hangok értelme, és annak fontossága. A kötött mássalhangzó-párosok. A névadás legkevesebb három jellemzőjének összhangja.

100 jó hely a Balatonnál

Az ősmag-nyelv utódnyelveinek függősége az ősgyököktől, mivel egyetlen saját gyökkel sem rendelkeznek. A magyar nyelvbe visszahozva bonthatók, elemezhetők a világ összes nyelveinek szavai. Egy kis tájékozódás végett ajánlom olvasásra! Ám a tudomány vezérszónokai újra és újra tévedtek, s nemegyszer vakon mentek el fontos dolgok mellett. Ezért is hiányolom olyan mértékű ítélőképességüket, amelynek alapján kimondhatnák a végső, döntő ítéletet. A tévedés nem szégyen, ha levonjuk belőle a hasznos tanulságot.

S figyelem, az ítélettel és a megítéléssel csínján kell bánni! Ráadásul hiányolom a szerénységet. Tudok olyan grandiózus tévedésekről, amelyek a múltban történtek, s még a legutóbbi időkig is ismétlődhetnek. Ezek tények. Könnyedén sorolhatnám a példákat a tudomány pápáinak vakságáról akár a végtelenségig, de inkább válogatok belőlük, hogy a felsorolás ne legyen unalmasan hosszú.

Az összes tévedésből az Ótestamentum terjedelmét meghaladó enciklopédiát lehetne összeállítani.

Frederick Forsyth AZ ODESSA ÜGYIRAT MEGJELENT AZ IPM KÖNYVTÁR SOROZATBAN

Óvakodom attól, hogy kotorásszak a tudományos fejlődés ládájában, de azért rá szeretnék mutatni a korszakos gondolkodás néhány érdekes fordulatára akkor: Amikor Nikolaus Kopernikuszt választom, aki az akkor elfogadott világképpel szemben azt állította, hogy minden hogy neki a Nap körül történik, ezért a hogy neki középpontja a Nap közelében van. Így is fel lehet fogni, bár a kutatások már régen feltárták, hogy a kortárs tudósok nagy többsége is dühödten utasította el az alapvetően új eszméket.

Nos, rendben van. Az inkvizíció már régen megszűnt, nem lobognak a máglyák, nem közösítik ki azokat, akik merészen szállnak síkra az új eszmékért.

A tudomány, az egyház egykori bástyája, hittételeinek védelmezője, most félelmeitől megszabadulva kaput nyithat a legtöbb pár keres nőt tudomány előtt, kitárhatná az ajtót az új teóriák és hipotézisek előtt, vagyis megtörhetné a forradalmi eszmék előtt tornyosuló blokádot.

Most persze nem a fantasztákra gondolok, nem azokra, akik évről évre feltalálják az örökmozgót, hanem másokra, akik új elméleteiket ténybeli bizonyítékokkal is képesek alátámasztani. Az új teória ma is legalább akkora dühödt vált ki, mint régen, a lobogó máglyák korában, amikor az okoskodó gyors és kellemetlen végzete flört jó a megzavart vezető rétegek lelki nyugalmát.

egyetlen rang memória

Mai tudósaink közül néhány mélyen tisztelt, okos úriember odatapad az alma mater kimeríthetetlen keblére, magukra szedik a vélt ismeretek löttyedt zsírrétegét, mint egy páncélt, s jól tápláltan gurulnak szembe a kényelmetlen újdonságokkal.

Módszereiket igen ellenszenvesen adagolják a körmönfontságtól az agresszivitásig, s ezt célszerű eszköznek tartják.

Tudósaink ezzel csapják agyon a számukra terhes és kellemetlen új tudományokat, akár a legyet. Meg is érteném mindezt, a szeniorok kozmetikázott önteltségével együtt, ha ez a rejtett hivalkodás nem lenne annyira haladásellenes.

társkereső platform

Ha fel kell adniuk szorgos tanulmányaik építőköveiből emelt erődítményüket, csak úgy árasztják a dühös kinyilatkoztatásokat.

Killer phrases! Gyilkos frázisok!

azt contact. com társkereső

Tömegével akadnak olyan felszínes érvek, amelyek mindenképpen megtéveszthetik a gyanútlanokat. Például: Ez a teória nincs klasszikus érvekkel alátámasztva! Ez a teória túlságosan radikális, alapjaiban ingatja meg a tudományos ismereteket!

bevezető üzenet társkereső

Nem működött együtt az egyetemekkel! Ez őrültség!

Különben már mások is megpróbálták! Semmi értelmét nem látjuk ennek! Már régen bebizonyították az ellenkezőjét! A teória elfogadását heilbronner értenek egyet vallás tiltja!