Fogjuk megismerni minket


Mit jelent, hogy Isten mindentudó? Válasz A mindentudás azt jelenti, hogy teljes ismeret birtokában van, mindent tud. Ahhoz, hogy Isten minden teremtett lény és dolog felett szuverén lehessen, akár látható, akár láthatatlan, mindentudónak kell lennie.

Szenvedéseink okát és értékét csak az égben fogjuk megérteni

A mindentudás nem korlátozódik a Szentháromság valamelyik tagjára — az Atya, a Fiú és a Szentlélek egyaránt természetüknél fogva mindentudóak. Isten mindent tud 1János Nemcsak életünk legapróbb részleteit ismeri, hanem mindent tud mindarról, ami körülöttünk zajlik, ami minket körülvesz, hiszen azt mondja, hogy még arról is tudomása van, ha egy veréb vagy egy hajszálunk lehull Máté Isten nemcsak azt tudja, mi minden fog történni a világ végezetéig Ézsaiáshanem minden gondolatunkat is ismeri, még mielőtt kimondanánk Zsoltárok Ismeri a szívünket, és már anyánk méhétől fogva ismer minket Zsoltárok Annak ellenére, hogy Isten Fia leereszkedett és megüresítette önmagát Filippia mindentudása világosan látható végig az Újszövetségben.

Te mindenki szívét ismered", azt sugallja, hogy Jézus mindentudó, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy közbenjárhasson értünk Isten jobbján.

mentes találkozó 80

Jézus mindentudása földi életére is világosan kiterjedt. Az evangéliumok számos történetében látjuk, hogy ismerte a hallgatóság gondolatait Máté; Márk ; Lukács Már akkor voltak ismeretei az ember életéről, még mielőtt találkozott volna velük.

Pécsi Egyházmegye

Azt is megmondta a társkereső közelében, hogy Lázár halott, habár még 12 kilométernyire fogjuk megismerni minket Lázár otthonától János Azt tanácsolta a tanítványoknak, hogy készítsék el az Úr vacsoráját, és leírta nekik azt a személyt, akit követniük kell, fogjuk megismerni minket az utcán meglátják Márk És talán a legjobb példa Nátánáel, akinek a szívét már azelőtt ismerte, hogy találkozott volna vele János Nyilvánvaló, hogy Jézus mindentudó volt a földön is, de itt kezdődik a paradoxon is.

Jézus kérdéseket tesz fel, ami arra utalhat, hogy nem tud valamit, de igazából ezek a kérdések nem az Úr ismeretét, hanem a hallgatóságét gazdagítják.

egyetlen szünidő török riviéra

Van azonban egy másik oldala is a mindentudásának, ami abból fakad, hogy Isten Fiaként emberi természetet vett fel, és emiatt korlátokba ütközött. Azt is olvassuk, hogy nem tudta, mikor következik be a világ vége Máté Feltehetjük a kérdést, hogy ha minden egyebet tudott, ezeket miért nem tudta?

a flörtölés mondások a férfiak

Ahelyett, hogy ezt az emberi korlátoknak tulajdonítanánk, úgy kell rá tekintenünk, mint kontrollált ismeret-visszatartásra. Önként vállalta alázattal azért, hogy teljesen részesedjen emberi természetünkben FilippiZsidókés hogy ő legyen a második Ádám.

Végül, semmi sem túl nehéz egy mindentudó Istennek, és egy ilyen Istenbe vetett hit ad nekünk biztonságot, tudva, hogy ígéretei nem múlnak el addig, amíg benne bízunk. Öröktől fogva ismert minket, még a világ teremtése előtt.

A hazug megismeri a hazugot. A liar knows a liar. A hazug megismeri a másik hazugot.

Isten ismert téged és engem, tudta, mikor fogunk világra jönni, és kiket fogunk ismerni. Még a bűneinket is előrelátta minden rútságukkal és gonoszságukkal, és mégis szeretetével elpecsételt minket, és közel vont minket magához Jézus Krisztus által Efézus Egy nap szemtől szembe fogjuk látni, de teljesen sosem fogjuk megismerni.

Scott Grow elder a Hetvenektől Isten ismer benneteket, és arra kér, hogy ti is ismerjétek meg Őt! Hozzátok, a felnövekvő nemzedékhez szólok — legyetek fiatalok vagy fiatal felnőttek, egyedülállók vagy házasok —, akik az Úr egyházának leendő vezetői vagytok.

Miközben mennyei szeretetének sugaraiban fürdőzünk, csodálatunkat, szeretetünket és dicséretünket kell kifejeznünk évezredeken át, egyre többet tudva meg a mindentudó Istenről.