Keres egy muzulmán nő. Az iszlám házassági szerződés legfontosabb elemei


A nehéz életkörülmények, a klánok egymással vívott állandó harcai miatt nagy szükség volt a férfiak erejére, munkabírására, ezért például éhínségek idején olykor megölték a leánycsecsemőket, hogy bátyjaiknak több élelem jusson. Felnőtt korukra a nők kedvezőbb helyzetbe kerültek, mint városlakó társaik, hiszen a sivatagban az ő munkájuk is keres egy muzulmán nő volt.

Miközben a férfiak védték a tábort, kereskedtek vagy harcoltak, a nők ügyeltek a nyájra, megtermelték azokat az árucikkeket húst, ülés nő 974, aludttejet, sajtotamelyekért cserébe a férfiak fegyvereket és gabonát vettek.

  • A hijab — Az iszlám fejkendő megítélése a Koránban és az EJEB gyakorlatában | ELTE Jurátus
  • Site search találkozó
  • Élet+Stílus: A nők menthetik meg az iszlámot | naviga2017.hu
  • A nők a muszlim társadalomban — publicisztika
  • Találd meg életed muszlim partnerét Megbízható muszlim társkereső oldal több, mint 4,5 millió taggal Prémium szolgáltatás kifejezettem muszlimok számára Speciális üzenetküldési funkciók A Cupid Media által üzemeltetett megbízható oldal Trusted by Muslims Worldwide Miért érdemes a Muslima-ot választani?

Harcok idején ők voltak a betegápolók, bíztatták a csatába induló férfiakat, akiknek számtalan lehetőségük adódott arra ezekben a századokban, hogy harci erényeiket, bátorságukat és becsületességüket - melyek a nomádok számára a legfőbb emberi értékek voltak - megcsillogtassák.

Az iszlám előtti időkben született elbeszélő költemények al-muallaqát [19] hős férfiakról szólnak, akik törzsükért, szerelmesükért bármire készen álltak. Az egyik legnemesebb tettnek számított az ellenség által elrabolt leányok kiszabadítása, ami valóban halált megvető merészséget kívánt.

Betűméret:

A házassági szokások törzsenként eltérő képet mutattak, de legáltalánosabban elterjedt a női függetlenség fenntartása, illetve a származás nőágon való számontartása volt. A házaspárok saját sátrat emeltek a szülők sátrához közel. Egyes kutatók szerint elvétve olyan klánok is léteztek, melyek nőtagjai egyszerre több férfihez is férjhez mehettek; gyermekszületés esetén az apaságot illetően ezeknél a klánoknál az anya szava döntött: egyszerűen kijelentette, hogy melyik férjét gondolja apának.

Maga Mekka is fontos kereskedelmi útvonalak kereszteződésében jött létre, és jelentős virágzást élt meg. Az alkuszként, kereskedőként vagy éppenséggel a Kába szentély létrehozójaként és megtartójaként, a városlakó arabok közül sokan tekintélyes vagyonra tettek szert, így Mohamed törzse, a Qurajs is. Ez, valamint a letelepedéssel, városlakó életmóddal együtt járó számos egyéb változás fokozatosan hozzájárult a nők helyzetének megváltozásához.

A vagyonos férfiak jobbnak látták saját fiaikra hagyni értékeiket, ezért nagyon lényegessé vált, hogy feleségük csakis az ő gyermekeiket szülje meg és nevelje.

Az iszlám és a nők Valamennyi elemző úgy véli, hogy az iszlám vallás kialakulása, Mohamed fellépése javulást, jogbiztonságot hozott az arab nők életében.

keres egy muzulmán nő

A Korán és a hadíszok számos részlete szól a nők jogairól, vallásos kötelezettségeiről, a különböző női szerepekről, a férfiak és nők viszonyának szabályozásáról, a női viselkedésről és a női magántulajdon, valamint az öröklés rendjéről. A negyedik, igen terjedelmes szúra szinte teljes egészében a női életet érintő kérdésekkel foglalkozik.

A Korán gyönyörűszép részei hirdetik továbbá a Bibliából ismert nők erényeit: feltárul például az emberiség ősanyjának, Évának, Jézus édesanyjának, Máriának, Sába királynőjének, Bilqisnek, valamint Ábrahám és József nőtársainak élete.

Az emberi élet megítélése kapcsán elmondható, hogy az iszlámban nem a hívő neme számít, csakis gondolatainak és cselekedeteinek milyensége. A Korán Több más, hasonló részlet is olvasható a muszlimok szent könyvében, mint például az alábbiak: "Aki jótettet cselekszik, lett légyen ő férfi avagy nő, keres egy muzulmán nő amellett még hívő, azt bízvást jó életre fogjuk majd életre kelteni!

És a fizetségüket a legjobb tetteik szerint fogjuk viszonozni. Az Alláhban hívő férfiak és nők számára előírt vallásos kötelezettségek azonosak, sőt, a nők számára bizonyos könnyítések is bekerültek a Koránba például a menstruáció időszakában és a szülés utáni negyven napon, a szoptatás alatt, illetve zarándokútjuk során nem kell böjtöt tartaniuk, azt később is bepótolhatják.

Ezt a szemléletet megerősíti még az a koranikus történet, mely szerint Éva nem csábította bűnre Ádámot, nem az ő hibája a bűnbeesés, hanem az ördögé iblíszaki mindent elrontott: "És botlásra késztette őket a Sátán, és kiűzte őket abból az állapotból, amelyben leledztek.

Az iszlám házassági szerződés legfontosabb elemei Az iszlám házassági szerződés legfontosabb elemei Dicsőség Allahnak, Aki megteremtette a világunkat és az azt irányító törvényeket. Béke és áldás Mohammedre, az Ő szolgájára és küldöttére, aki az egész emberiséghez küldetett, hogy a sirk többistenhit sötétségéből a tauhíd egyistenhit világosságára vezessen minket. A Leghatalmasabb Allah a dolgokat párosan teremtette. A pároknak össze kell találkozniuk ahhoz, hogy utódjuk lehessen.

A vallás gyakorlásával kapcsolatosan azonban vannak bizonyos különbségek muszlim férfiak és nők között. Például az, hogy az imák során elkülönülnek egymástól a két nem tagjai. Az iszlám világában a hívők otthon vagy a mecsetben imádkozhatnak, és a vallás kialakulását követő első századokban a nők is gyakorta látogatták a mecseteket, főként a pénteki kötelező ima idején.

A hagyományok azonban előírták számukra, hogy ne öltözködjenek kihívóan, és ne illatosítsák magukat. Végül elfogadottá vált az, a mai napig érvényben lévő szokás, hogy a nők a férfiaktól elkülönítetten, a férfiak mögött elhelyezkedve vehetnek részt nyilvános helyen az imádkozásban, és ezt nekik - ellentétben a férfiakkal - még péntekenként sem kötelező otthonukon kívül, a mecsetben végezni.

Olvasási mód:

A történelem során egyes muszlim országok gazdasági-politikai hanyatlásának időszakában a nők mecsetlátogatására vonatkozó tiltásokkal is találkozhatunk. A vallás gyakorlásával összefüggő különbség továbbá a két nem tagjai között, hogy a nők legfeljebb csak nőkből álló közösség élén tölthetik be az imám szerepét, míg a férfiak mindkét nembeliek csoportjai előtt.

Ezekből kiolvasható, hogy a témával kapcsolatosan megfogalmazott igen pozitív muszlim tanítások nem mindig voltak összhangban a napi valósággal, az iszlám társadalmaiban bevett szokásokkal. A Korán például elítélően szól a gyermek- leány gyilkosságokról. Ezt tanúsítja többek között az alábbi részlet: " Bizony, rosszul ítélkeznek! Ha a szülés körül segédkező asszonyok nem törtek ki hangos üdvrivalgásokban, Alláhot dicsőítve, suttogásuk halk hangfoszlányaiból az anya rögtön kitalálhatta, hogy lánya született.

A beduinok sátrától az uralkodói palotákig így volt ez, hiszen a családnak csakis a fiú lehetett támasza. Egy anya által írott korabeli költemény soraiból kiderül, hogy milyen fogadtatásban részesültek a megszületett kisleányok, és hogy milyen élet várt rájuk. Mossa majd a hajam s tisztel engem, Ha fátylam lehull, fut, hogy felemelje. Ahogy majd nődögél, nyolc évesen Jemeni ruhát kap, hogy testét díszítse. Hozzáadom majd valami finom illetőhöz, Marwán vagy Muáwijja-féle bőkezű kérőhöz.

keres egy muzulmán nő

Én oly nagyon szerettelek, Hogy búmban szívem szakad tán Igen, többet értél, mint egy fiú, Ki iszik, s éjjel szajhákhoz jár. Jól érzékelteti mindezt Az Ezeregyéjszaka egyik története is, amely arról szól, hogy hogyan adott életet egy ikerpárnak cUmar ibn an-Nucmán bizánci rabnője, Szófia.

Az iszlám házassági szerződés legfontosabb elemei

Először a kislánya született meg, így azt hitte, hiába fohászkodott fiúért Alláhhoz. Örvendezett neki a rablány, örvendeztek a szolgák, az kutya menyasszonyok és minden jelenlevő. Meghallották a hírt a rablányok, s irigykedtek Szófiára.

A rablányok megverték a tamburinokat, megszólaltatták hangszereiket. Míg az előkelő otthonokban a fiú születését pompás lakoma követte, az újszülött kislányokat nem ünnepelték.

A sémi népek körében elterjedt körülmetélés szokását a középkori iszlám számos országában átvették mind a fiúk, mind pedig a lányok esetében.

Ez a kislányoknál a clitoris redőjének eltávolítását jelentette, legalábbis az olyan, erős sémi keres egy muzulmán nő alatt álló helyszíneken, mint Keres egy muzulmán nő, Egyiptom,[28] Mezopotámia és az afrikai iszlám területek.

A gyermek nevét a szülők választották, a kislányok gyakran kapták a próféta valamely nőrokonának nevét Ámina, Khádídzsa, cAisha, Fátma, Zajnab és azok kicsinyítőképzős alakjait Futajma, Ajsunade nagyban befolyásolta a névválasztást a divat, a családi vagy helyi szokások is.

A kiskirályságokra szabdalt ibériai területeken újabb nevek jelentek meg, például a Mágia szihra Ragaszkodó widádés később gyakori névvé vált az cAlva és a Butajna. A gyermekek - így a lányok is - általában valamilyen becenevet is kaptak kunjaés sokszor ezt a nevüket használták, nehogy a valódi név rontást hozzon rájuk. A családi nevek használata már az iszlám idők előtt is szokásos volt, a lányok esetében ez gyakran azt jelentette, hogy személynevükhöz hozzátették a "valakinek a lánya" bint kifejezést, megnevezve az apját.

Leánynevelés Miként fentebb kifejtettük, a tudás megszerzése, a muszlim lelkület kialakítása tekintetében sem az iszlám szent könyve, sem pedig a hadíszok nem tesznek különbséget keres egy muzulmán nő és nők között.

Az iszlám házassági szerződés legfontosabb elemei

Ezért a hívő családokban a keres egy muzulmán nő hasonlóan a lányok is elsajátították a vallás alapjait, megismerkedtek a Korán szövegeivel. Édesanyjuktól és a nőrokonoktól megtanulták a helyes viselkedés szabályait, az öltözködés és szépségápolás fortélyait, és bevezetést nyertek a házi munkák és a gyermekgondozás, illetve a nevelés teendőibe. A muszlim vallás kialakulásakor al-Baladzúrí szerint öt olyan arab nő volt, aki tudott írni-olvasni.

Név szerint a következők: "Hafsza, Omar lánya, Umm Kulszum bint cUkbah, cAisha bint Szacíd, Karimah bint al-Mikdad és mindegyikük előtt al-Shaffá', aki cAbd Alláh al-Adavijja leánya volt, aki Hafszát is tanította, miután a próféta feleségül vette azt.

keres egy muzulmán nő

A próféta két özvegye, cAisha és Umm Szalama is tudtak olvasni, ám írni nem. A művelt muszlim nő alakja számos irodalmi műben és képzőművészeti alkotáson is feltűnik. A Firdauszí által írott Sáhnáméban, illetve Az Ezeregyéjszaka meséiben például sok, tanult és lovaglásban, kardforgatásban járatos nő lép elénk.

A művelt nőkről íródott életrajzokból legtöbbször kitűnik, hogy vagy gazdag családok lányai voltak vagy apjuk maga is kiváló tudósként szerzett hírnevet, aki leányának is biztosítani akarta a tudást.

A tudós nők többsége több, mint fele valamely férfi családtagjától nyerte képzését apa, férj vagy fiútestvérés csak kevesen tanultak fogadott tanártól tanítónőtől. Miskinnek szokása volt, hogy a délutáni ima kezdetéig Koránt olvasott lányainak, unokáinak és unokahúgainak, és egyéb dolgokat tanított nekik. Esetleg arra nyílott lehetőségük, hogy függöny vagy rács mögül hallgassák a tanár szavait, így azonban éppen az iszlám tanítás lényege, a szüntelen kérdezés és vita illetve ezek lehetősége veszett el.

Míg a fiú diákok állandóan kérdésekkel "ostromolták" tanáraikat a jobb szövegértés, a helyesebb nyelvhasználat érdekében, a lányoknak ilyenfajta tájékozódásra esetleg a családi körben folyó oktatás keretében nyílott lehetőségük. Az otthon folyó ismeretszerzésnek viszont kétségtelen előnye lehetett az olcsóság, ráadásul a ház falai között nem eshetett csorba a nő tisztességén, és akár fátyol nélkül is tanulhatott. Az almeriai Radzshana esete, aki a híres Korán-magyarázó al-Daní előadásait egy függöny mögött üldögélve, sűrűn elfátyolozottan hallgatta, inkább egyedinek, semmint tipikusnak mondható.

Így végezte keres egy muzulmán nő például az a berber eredetű nemesi családból származó Umm al-Haszán bint Szulajman, aki élete során kétszer még Mekkába is eljutott. Az egyes könyveket megtanuló hölgyek is kaphattak olyan tanúsítványt idzsázaamelyben tanáruk elismerte tudásukat, és feljogosította őket az ismeretek átadására.

A nők menthetik meg az iszlámot szerző: Követés Tetszett a cikk? Hány sztereotípiával kell megküzdenie valakinek, aki muszlim egy keresztény többségű országban? Aki Dániában nőtt fel ugyan, de akinek az apja szíriai menekült, az anyja pedig finn bevándorló?

A koranikus törvény a házasság alsó határát lányoknál 12, fiúknál 15 évre teszi. A kislányokat ezért általában éves korukban jegyezték el.

Seeing Muhammad - and each other - whole: Lesley Hazleton at TEDxRainier

E korai időpontnak egyik legfontosabb oka az volt, hogy a leánynak szűzen kellett házasságra lépnie. A házasságkötést, a feleség viselkedését, illetve a válást illetően az iszlám források bőséges útmutatást közölnek.

A Korán világosan kinyilvánítja, hogy a házasság kívánatos a muszlim hívők esetében, és keres egy muzulmán nő a társadalom két tagja között köttetik, és célja az emberi élet egészére nézve az érzelmi biztonság és a lelki harmónia megteremtése. A házasság a szereteten és a könyörületességen alapszik: " Alláh jelei közé tartozik az, ahogy sajátmagatokból feleségeket teremtett nektek, hogy velük lakozzatok.

És szeretetet és irgalmat rendelt el közöttetek. A párválasztásról a Korán a férfi és a nő szempontjából is ír: "Ne házasodjatok pogány asszonyokkal, amíg nem lesznek hívők!

Egy hívő rabszolganő bizony jobb egy pogány asszonynál - még akkor is, ha ez tetszik nektek.

Megbízható muszlim társkereső oldal több, mint 4,5 millió taggal

És ne adjatok feleségül hívő asszonyokat pogányokhoz, amíg nem lesznek hívők. Egy hívő rabszolga bizony jobb egy pogány férfinál, még akkor is, ha ez tetszene nektek. Ezek a pogányok a pokol tüzéhez hívnak, Alláh azonban - ha úgy tetszik neki - a Paradicsomba és a megbocsátáshoz hív. A muszlimoknál a házasság civil szerződés, még írásbeli megállapodás sem szükséges a megkötéséhez.

keres egy muzulmán nő

A házasulandók megegyezésekor mindössze két vagy három felnőtt tanúra van szükség két férfire vagy egy férfire és két nőre. Az iszlám jog szerint a szunna alapján a leányt senki nem kényszerítheti arra, hogy saját akarata ellenére házasságra lépjen.

Az Ibn Hanbal által leírt A próféta megadta neki azt a lehetőséget, hogy válasszon a házasság folytatása vagy annak érvénytelenítése között. Ilyen rokoni szálak híján a család nőtagjai vagy hivatásos kerítőnő szervezték a házasságot. Ez utóbbiak tevékenysége gyakran volt csúfolódás és gúny tárgya a régi arab mesékben és történetekben, mint olyan pénzéhes nőszemélyeké, akik haszon reményében bárkit bárkinek kiközvetítettek. Ők szabadon elmehettek a lányos házhoz, találkozhattak az ifjú leánnyal akit gyakran a nők számára fenntartott nyilvános fürdőben szemeltek kiés beszéltek neki a vőlegény erényeiről legalább annyira túlozva, mint a kerítőnők.

A felek kölcsönös egyetértésével megkötött házassági szerződés alapvető részét alkotja a hozomány arabul mahr vagy szadáq meghatározása, melyre a menyasszonynak joga van; jegyajándéka mindvégig az életében saját tulajdonát képezi, keres egy muzulmán nő esetén is megtarthatja azt Korán A mahr eredetileg a dzsahilijja korában olyan kompenzáció volt, amelyet a vőlegény a menyasszony családjának fizetett, kárpótlásként azért, hogy hosszú évek szülői gondoskodása után a leányt kiemelte családi környezetéből, és saját házába vitte.

Ha törzsbeli rokonhoz unokatestvérhez ment nőül a leány, akkor efféle "kártérítésre" nem mutatkozott szükség.