Osztatlan férfi. Felsőoktatás, /


osztatlan férfi

A felsőoktatási intézmények továbbra is tantermen kívüli digitális munkarend szerint indították a tanévet. A Covidjárvány miatt novemberétől bevezetett védelmi intézkedéseket követően a középfokú iskolák, majd Az előző tanévhez képest az óvodás gyermekek ezer fő és a középfokú intézmények tanulóinak ezer fő száma csökkent, az általános iskolásoké ezer fő és a osztatlan férfi hallgatóké ezer fő nőtt.

Az özvegy asszony társkereső tanévhez hasonlóan 2,5 ezer súlyos és halmozottan fogyatékos gyermek fejlesztő nevelés-oktatás keretében teljesíti tankötelezettségét.

osztatlan férfi

Ebből felsőfokú alap- mester- vagy osztatlan képzésben ,2 ezren, felsőoktatási szakképzésben 11,8 ezren, szakirányú továbbképzésben 16,3 ezren, míg doktori képzésben 10,2 ezren vesznek részt. Nappali képzésen összesen ezer, az előző évinél 1,1 ezerrel több fiatal folytatja tanulmányait.

A külföldi hallgatók száma tovább nőtt.

osztatlan férfi

Alapképzésekre 47 ezren, mester- és osztatlan képzésekre 22 ezren adták be jelentkezésüket ban A nappali felsőfokú alap- mester- és osztatlan képzésekre ban összesen 69 ezren jelentkeztek, több mint 10 ezer fővel kevesebben, mint az előző évben. A mester- és osztatlan képzésekre összesen 22 ezren adták be jelentkezésüket, az előző évivel összevetve közel ugyanannyian.

A szakirányú továbbképzésben részt vevők számának csökkenése tovább folytatódott, nappali képzés keretében létszámuk a főt sem éri el a most záruló tanévben.

osztatlan férfi